Profesionālā pilnveide, lai mācītu visus skolēnus.

"ProuD to Teach All" ir vērienīgs "Erasmus+" projekts, kura mērķis ir atbalstīt skolotājus un skolu vadītājus, lai viņi varētu efektīvi strādāt ar skolēniem no dažādām vidēm un ar dažādām mācīšanās atšķirībām. 

Lasīt vairāk par projektu

Inspiration centre

Inclusive pedagogy gives a framework to recognise the ways in which teachers make school and learning accessible for all. It also helps us keep focus in taking the next (small) steps…

Iekļaujošas prakses projekts darbojās Skotijā no 2006. līdz 2010. gadam un ietvēra skolotāju izglītības pilnveidošanu darbam dažādās klasēs. Projekta ietvaros tika izstrādāts iekļaujošās pedagoģi…

Pētnieciskās literatūras kopums par iekļaujošu klases praksi sniedz ieskatu iespējamajos veidos, kā iekļaujošās klases praktiķi varētu domāt vai uzvesties. Šajā videoklipā Treisija Edvardsa no Lī…

Professional Development Package

Goal: Discover how inclusive you (and your school) already are and get inspired to take the next step towards teaching all pupils. Time investment: 2hrs People involved: School team (or profess…

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

Aktivitāte palīdzēs izveidot pārskatu par iekļaušanas definīcijām un palīdzēs izveidot savu