Profesionālā pilnveide, lai mācītu visus skolēnus.

"ProuD to Teach All" ir vērienīgs "Erasmus+" projekts, kura mērķis ir atbalstīt skolotājus un skolu vadītājus, lai viņi varētu efektīvi strādāt ar skolēniem no dažādām vidēm un ar dažādām mācīšanās atšķirībām. 

Lasīt vairāk par projektu

Iedvesmas centrs

Kādam Gentes universitātes studentam bija saruna ar Mārenas māti. Mārena ir skolniece ar īpašām vajadzībām, kura mācās parastā skolā. Viņi runāja par zelta atslēgām iekļaujošas skolas karjeras ve…

Šajā podkāstā divi holandiešu skolēni brīvi runā par savām idejām par jautājumu: kā izskatās ideāla klase? Šī ideālā klase tiek apspriesta no dažādām perspektīvām. Doti piemēri no pašu studentu p…

Profesionālās pilnveides pakete

Goal: Discover how inclusive you (and your school) already are and get inspired to take the next step towards teaching all pupils. Time investment: 2hrs People involved: School team (or profess…

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

Aktivitāte palīdzēs izveidot pārskatu par iekļaušanas definīcijām un palīdzēs izveidot savu