• Theme: Iekļaujošā pedagoģija
 • Media:Presentation

Pētnieciskās literatūras kopums par iekļaujošu klases praksi sniedz ieskatu iespējamajos veidos, kā iekļaujošās klases praktiķi varētu domāt vai uzvesties. Šajā videoklipā Treisija Edvardsa no Līdsas Beketas universitātes (Apvienotā Karaliste) izklāsta “10 iekļaujošu skolotāju paradumi”, kas lielā mērā ir balstīti uz Floriana un Bleka Hokinsa (Florian and Black-Hawkins, 2011) rakstiem par iekļaujošās pedagoģijas principu.

 • Vai varat iedomāties skolotāju, ar kuru esat sastapies un kurš iemiesoja kādu no “10 paradumiem”? Ko viņi darīja un kā, jūsuprāt, tas ir ietekmējis audzēkņus?
 • Vai ir kāds no 10 ieradumiem, ko jūs personīgi atceltu vai mainītu? Vai ir vēl kādi, ko jūs pievienotu? Vai kāds no 10 ieradumiem tevī rada kādus jautājumus, kurus būtu vērtīgi izpētīt turpmākajā diskusijā?
 • Kurš no 10 ieradumiem jums jūtas visspēcīgāk? Kuri no tiem, jūsuprāt, ir iekļauti jūsu skolotāja darbā? Kurus jūs redzat katru dienu? Vai ir kādas, kuras vēlētos attīstīt vai piestrādāt?
 • Kā skolotājs varētu tikt atbalstīts, lai viņš attīstītos saistībā ar šiem 10 ieradumiem?


FLORIAN, L. un BLACK-HAWKINS, K., 2011. Iekļaujošās pedagoģijas izpēte. British Educational Research Journal, sēj. 37, Nr. 5, 813.–828. lpp. [Pieejams no: DOI 10.1080/01411926.2010.501096].

Related Materials:

Inclusive Education, What Else? HU Organisers: Sofie Sergeant, Peter de Vries, Hanne Touw, & Joke Gunter. If you were not in the possibility to attend our Dutch Multiplier Event or you want to …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Kādam Gentes universitātes studentam bija saruna ar Mārenas māti. Mārena ir skolniece ar īpašām vajadzībām, kura mācās parastā skolā. Viņi runāja par zelta atslēgām iekļaujošas skolas karjeras ve…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā divi holandiešu skolēni brīvi runā par savām idejām par jautājumu: kā izskatās ideāla klase? Šī ideālā klase tiek apspriesta no dažādām perspektīvām. Doti piemēri no pašu studentu p…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Ebanura Ģentes Universitātē pabeidz maģistra grādu invaliditātes pētījumos. Pēdējā mācību gada ietvaros viņa veic iekļaujošu praksi, kurā atbalsta skolēnus ar īpašām vajadzībām parastajā skolā. M…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Podkāsta skolotāji strādā vispārizglītojošajā skolā Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Šeit var dzirdēt vēstures skolotāja, sociālā pedagoga, psihologa viedokļus. Pārdomājiet šo podcast: …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā Manuela Sančesa Fereira, Portugāles koordinatore, profesore un Izglītības pētniecības un inovāciju centra koordinatore, ar plašām zināšanām un pieredzi iekļaujošā izglītībā, dekonst…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā divi Hogeschool Utrecht studenti runā par iespēju nevienlīdzību jeb: kā mēs piedāvājam skolēniem optimālas iespējas, kas atbilst viņu talantiem? Un ko tas prasa no topošā skolotāja?…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Iekļaujošā pedagoģija sākas ar apņemšanos "paplašināt to, kas parasti ir pieejams visiem skolēniem" (Black-Hawkins un Florian 2012, 575. lpp.). Atšķirībā no citām pedagoģiskām reakcijām uz izglīt…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

This is an interview with Kristine Niedre-Lathere - she is Head of Liepāja City Education Board. The interview is about her inspiration in inclusive education/ideal school as the municipality …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Inclusive pedagogy gives a framework to recognise the ways in which teachers make school and learning accessible for all. It also helps us keep focus in taking the next (small) steps…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: