"ProuD" mērķis ir veicināt tādu skolu sistēmu veidošanu, kas reaģē uz 21. gadsimta izaicinājumiem, palīdzot skolēniem ar dažādu izcelsmi, interesēm un mācīšanās atšķirībām. Tas tiek īstenots, veidojot profesionālās mācīšanās kopienas (PLC) pie skolām piecās Eiropas valstīs (Beļģijā, Latvijā, Portugālē, Nīderlandē, un Apvienotajā Karalistē). Šajās PLC skolotāji un citi speciālisti iesaistās kopīgā problēmu risināšanā saistībā ar daudzveidību un iekļaujošu pedagoģiju un attīsta sadarbības prasmes, izmantojot koučingu.

Projektam ir liela nozīme, lai pedagogi no visas Eiropas varētu labāk reaģēt uz katras klases un skolēnu unikalitāti, ar ko viņi saskaras. Ar "ProuD" palīdzību skolotājiem tiek nodrošināta arī lielāka profesionalitātes, profesionālās identitātes un "lepnuma" sajūta par savu lomu.

"ProuD" ir četri plaši mērķi, kas kalpo skolotāju profesionalitātes veicināšanai, lai panāktu iekļaušanu un lielāku "lepnumu par visiem":

"ProuD" ir četri plaši mērķi, kas kalpo skolotāju profesionalitātes stiprināšanai, lai veicinātu iekļaušanu un lielāku "lepnumu par visiem":

1. izpētīt profesionālās pilnveides stratēģijas, kas ir efektīvas, īstenojamas un atkārtojamas, lai skolotāji labprāt mācītos mācīt visus skolēnus;

2.izstrādāt pieejamu tiešsaistes iedvesmas centru, kas iesaistītu skolotājus izmantot uz pierādījumiem balstītus resursus, lai viņi justos spējīgi mācīt visus izglītojamos;  

3.stiprināt skolotāju starpprofesionālās sadarbības prasmes iekļaujošos tīklos skolās, starp skolām un ārpus tām, lai viņi justos spēcīgāki mācīt visus izglītojamos;

4. uzlabot pieredzējušu skolotāju, skolu vadītāju un citu vecāko izglītības speciālistu koučinga prasmes, lai viņi varētu vadīt profesionālās mācību kopienas vai PLC, kas ir gatavi mācīt visus izglītojamos.