Politika un prakse

Uz ko jūs koncentrējaties, lai stiprinātu savu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā? Mūsu pašrefleksijas rīks palīdzēs jums padomāt par savu praksi un uzlabot savas kompete…

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Images - Text

Kā Eiropas valstis atbalsta skolotāju profesionālo izglītību iekļaušanas jomā? ProuD projekta ietvaros tika analizēta piecās partnervalstīs pieņemtā politika attiecībā uz skolotāju profesionālo iz…

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Images - Text

Kā Eiropas valstis cenšas īstenot iekļaujošo izglītību? Kāds izglītības atbalsts tiek sniegts, kam, kā un kur? ProuD projekta ietvaros tika izstrādāta iekļaujošās izglītības politikas analīze piec…

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Images - Text

Rekomendācijas

Uz ko jūs koncentrējaties, lai uzlabotu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā, lai mācītu visus skolēnus? Kā jūs lūdzat vietējos partnerus un politikas veidotājus atbalstīt šo …

  • Thema Thema: Rekomendācijas
  • Media Media: Images - Text