• Theme: Rekomendācijas
  • Media:Images - Text

Uz ko jūs koncentrējaties, lai uzlabotu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā, lai mācītu visus skolēnus? Kā jūs lūdzat vietējos partnerus un politikas veidotājus atbalstīt šo procesu?

Trīs līmeņu analīzes rezultātā tika izstrādāti zinātniski pētnieciski pamatoti ieteikumi, lai radītu optimālus apstākļus profesionālajai mācīšanai iekļaušanas jomā.

Research and Policy Recommendations
Research and Policy Recommendations (Dutch version)
Glossary

Related Materials:

Kā Eiropas valstis cenšas īstenot iekļaujošo izglītību? Kāds izglītības atbalsts tiek sniegts, kam, kā un kur? ProuD projekta ietvaros tika izstrādāta iekļaujošās izglītības politikas analīze piec…

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media:

Kā Eiropas valstis atbalsta skolotāju profesionālo izglītību iekļaušanas jomā? ProuD projekta ietvaros tika analizēta piecās partnervalstīs pieņemtā politika attiecībā uz skolotāju profesionālo iz…

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media:

Uz ko jūs koncentrējaties, lai stiprinātu savu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā? Mūsu pašrefleksijas rīks palīdzēs jums padomāt par savu praksi un uzlabot savas kompete…

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media: