Aktivitātes

Goal: Discover how inclusive you (and your school) already are and get inspired to take the next step towards teaching all pupils. Time investment: 2hrs People involved: School team (or profess…

  • Thema Thema: Aktivitātes
  • Media Media: Professional learning material

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

  • Thema Thema: Aktivitātes
  • Media Media: Professional learning material - Collaborative activity

Aktivitāte palīdzēs izveidot pārskatu par iekļaušanas definīcijām un palīdzēs izveidot savu

  • Thema Thema: Aktivitātes
  • Media Media: Professional learning material - Collaborative activity

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums izpētīt resursus, ko varat izmantot iekļaujošas mācību vides izveidei.

  • Thema Thema: Aktivitātes
  • Media Media: Professional learning material - Self-paced activity

Lai mudinātu dalībniekus strādāt komandā un popularizētu ideju, ka katrs bērns var mācīties un ka katram izglītojamajam ir savas stiprās puses.

  • Thema Thema: Aktivitātes
  • Media Media: Professional learning material - Collaborative activity