• Theme: Virzība uz iekļaujošu pedagoģiju
  • Media:Answers to typical questions

Lekļaujošai skolas kultūrai un skolas politikai nepieciešama visas skolas pieeja. Iekļaušanas indekss (2011) piedāvā skaidrus šīs kultūras un politikas rādītājus un atbalsta skolas šo aspektu pašnovērtēšanā.

Lekļaujošas politikas rādītāji

Kā Eiropas valstis cenšas īstenot iekļaujošo izglītību? Kāds izglītības atbalsts tiek sniegts, kam, kā un kur?

ProuD projekta ietvaros tika izstrādāta iekļaujošās izglītības politikas analīze piecās projektā iesaistītajās valstīs.

Spogulis: cik iekļaujoša ir jūsu skolas kultūra un politika?

Lūdziet vairākus cilvēkus no savas skolas aizpildīt mūsu pašrefleksijas rīku. Tas ļauj noskaidrot, cik iekļaujoša ir jūsu skolas politika un kultūra.

Fontes

  • ​​​​​European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving
  • Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. United Kingdom: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
  • Braunsteiner, M.L. (2016). Implementing the Index for Inclusion for Inclusive Schools: A New Paradigm.
  • Emmers, E., Geerts, I., & Plessers, E. (2017). What does a successful diversity policy look like? Diversity as the most valuable tool to make learning potential flourish. EAPRIL Proceedings, 4, 193-203.