• Theme: Sadarbības profesionālās mācīšanās organizēšana
 • Media:Answers to typical questions

Skaidri iekļaujošas mācīšanas un mācīšanās mērķi?

“Iekļaujoša mācīšana balstās uz instruktora pamata instinktu, lai nodrošinātu, ka visas balsis tiek sadzirdētas un visiem studentiem ir iespēja pilnībā piedalīties mācību procesā, nedaudz padziļinot to, kāpēc pastāv līdzdalības nelīdzsvarotība. Lai attīstītu šo sarežģīto klimatu, skolotājiem ir jāpraktizē intrapersonālas un starppersonu izpratnes, regulāras mācību programmas pārskatīšanas un iekļaujošas prakses zināšanu kombinācija.

Salazar, M., Norton, A., & Tuitt, F. (2009). Weaving promising practices for inclusive excellence into the higher education classroom. In L.B. Nilson and J.E. Miller (Eds.) To improve the academy. (pp. 208-226). Jossey-Bass.

Skaidri mērķi

Skaidru mērķu sasniegšanai palīdz ikdienas darba plānošana, savas pedagoģiskās darbības izvērtēšana, nosakot savas stiprās un vājās puses. Savas pedagoģiskās darbības izvērtēšana sniedz iespēju noteikt, kurās jomās nepieciešams uzlabot savu profesionālo darbību, lai efektīvāk varētu attīstīt un pilnveidot izglītojamo prasmes un iemaņas, atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Vispirms jāspēj apzināties, ka pastāv kādas grūtības vai traucējoši faktori, kas apgrūtina pilnvērtīgu mērķu sasniegšanu.

Intrapersonāla izpratne

Labam pedagogam ir jāvēlas regulāri pilnveidoties un papildināt savas zināšanas par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem efektīva mācību procesa nodrošināšanai.

Regulāras mācību programmas pārskatīšanas

Lai nodrošinātu iekļaujošo izglītību, pedagogam jābūt zinošam dažādās jomās. Izglītojamo vajadzības ir ļoti dažādas, tāpēc profesionālo pilnveidošanos nosaka konkrētās klases skolēnu individuālās vajadzības, speciālo vajadzību izpausmes. Ja, piemēram, klasē ir skolēns ar autiskā spektra traucējumiem mērķis būs iemācīties, kā atrast veidus, lai šis skolēns sekmīgi piedalītos mācību procesā. Šajā sakarā pedagogs noteikti vēlēsies papildināt zināšanas gan par dažādiem ar uzvedību saistītiem jautājumiem, gan par dažādu atbalsta pasākumu iespējām.

Interpersonāla izpratne

Pedagogam jābūt paškritiskam attiecībā uz savām zināšanām un jābūt drosmīgam, lai pats sev atklātu, ka profesionālajā izglītībā ir jautājumi/tēmas, kuros sevi jāpilnveido.

Spogulis: kā izpētīt vajadzības, izvēlēties profesionālās pilnveides programmu un iesaistīt visu komandu?

Pirms uzsākt profesionālās pilnveides programmu (PDP), ir nepieciešams izpētīt, ko tā varētu nozīmēt jums un jūsu skolai. Šim nolūkam jūs parasti plānojat konsultāciju vai ievadsapulci ar savu vadību un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, vienu vai vairākiem ieinteresētajiem skolotājiem, kolēģiem no jūsu aprūpes komandas, iespējams, koordinatoru, mentoru, politikas atbalstītāju utt.

Sarunu par šo jautājumu var sākt ar šādiem jautājumiem.

Mērķi:

 • Cik lielā mērā profesionālās pilnveides programmas mērķi atbilst mūsu skolas un komandas vajadzībām?
 • Vai mēs vēlamies apņemties veidot iekļaujošu mācību vidi, novērtēt daudzveidību un starpprofesionāli sadarboties? Kādā veidā?
 • Kam būtu svarīgi strādāt pie šo mērķu sasniegšanas?

Darbības:

 • Kādā veidā mēs jau strādājam pie iekļaujošas mācību vides veidošanas?
 • Kādas darbības, pasākumus un/vai saprātīgus pielāgojumus mēs jau veicam, lai radītu iekļaujošu mācību vidi?
 • Kādus dažādus pasākumus mēs jau veicam vai esam veikuši? Kā tieši mēs to darām?
 • Kā mūsu skola atbalsta skolotājus šajā darbā?
 • Kādi piemēri vai situācijas to ilustrē? Vai ir kaut kas, ar ko mēs lepojamies? Vai ir kaut kas, ko mēs vēlētos padziļināt, paplašināt...?

Politikas:

 • Kāda ir mūsu pedagoģiskā politika vai aprūpes politika, kas atspoguļo mūsu redzējumu un rīcību?
 • Ko mūsu skolas vīzija saka par daudzveidību un/vai iekļaušanu?
 • Kāda ir mūsu politika attiecībā uz daudzveidību un iekļaušanu?
 • Kā šī politika tiek īstenota klasē? Kādi piemēri vai situācijas to ilustrē? Vai ir kaut kas, ko mēs tajā novērtējam? Vai ir kaut kas, ko mēs vēlētos padziļināt, paplašināt...?

Sadarbība:

 • Kā mūsu komanda sadarbojas, lai apmierinātu visu skolēnu vajadzības?
 • Konkrēti, kā notiek sadarbība starp skolotājiem?
 • Kas veicina un kas dažkārt kavē šo sadarbību? Kā mūsu komanda to izjūt?
 • Kādi piemēri vai situācijas to ilustrē? Vai ir kaut kas tāds, ko skolotāji, daļa mūsu komandas vai visa skolas komanda kopīgiem spēkiem stingri risina? [iv3] Vai ir kaut kas, ko mēs vēlētos padziļināt, paplašināt...?

Profesionālā pilnveide:

 • Kā tiek risināts profesionālās pilnveides jautājums par iekļaušanu, daudzveidību un/vai sadarbību?
 • Kādas profesionālās pilnveides vajadzības saistībā ar iekļaušanu, daudzveidību un/vai sadarbību izjūt mūsu komanda? Kādas kompetences mēs jau tagad aktīvi izmantojam? Vai ir kaut kas, ko mēs vēlētos padziļināt, paplašināt...?
 • Kādas profesionalizācijas iespējas mēs redzam, lai pie tā strādātu?
 • Kā mēs organizējam savas pedagoģiskās mācību dienas un darbinieku sanāksmes?  
 • Kā mēs apmaināmies ar zināšanām un pieredzi par klases praksi? Kā mēs dalāmies pieredzē, ko esam apguvuši tālākizglītībā un citos profesionalizācijas veidos? Kā mēs ilgtspējīgi paplašinām un nostiprinām to, ko iemācāmies?
 • Kā mēs skatāmies uz mācīšanos sadarbībā pamatkomandā un plašākā skolas kolektīvā?
 • Kā mēs skatāmies uz šī ceļa vadīšanu, atbalstīšanu un trenēšanu? Pie kā iekšējā vai ārējā trenera mēs varētu vērsties, lai veicinātu šo mācību procesu? 

Pamatojoties uz šīm pārdomām, jūs pieņemat lēmumu par profesionālās pilnveides programmas pieeju. Šie vadošie jautājumi palīdzēs jums izvērtēt, cik lielā mērā šīs izvēles atbilst jūsu profesionālās izglītības vajadzībām.

 • Cik lielā mērā šī profesionālās pilnveides programma mums ir saistoša? Ko mēs par to domājam? Cik lielā mērā šī programma atbilst mūsu vajadzībām?
 • Uz ko mēs vēlamies koncentrēties (nonākt pie asiem mērķiem no mūsu realitātes, iemācīties izvietot resursus un darbības un/vai paplašināt un nostiprināt tos)? Ko mēs vēlamies risināt vai, iespējams, pielāgot?
 • Cik daudz laika vēlamies tam atvēlēt? Cik daudz sanāksmju mēs varam ieplānot? Kā tās sadalīt laikā, vienā vai vairākos mācību gados? Kā mēs to padarīsim īstenojamu?
 • Vai mēs vēlamies tam izveidot profesionālu mācību kopienu vai iekļaut šo procesu jau esošā darba grupā, apakšgrupā, darbinieku sanāksmēs un/vai pedagoģiskajās mācību dienās?
 • Kā mēs motivēsim kolēģus piedalīties? Vai ir iespējama kompensācija par viņu pūlēm, piemēram, plānojot un/vai uz laiku atbrīvojot viņus no citiem intensīviem procesiem, projektiem, saistībām...?
 • Kam lūgt vadīt un atbalstīt šo mācību procesu kā iekšējam vai ārējam trenerim?

Pēc tam, kad (vadības) komanda nolemj uzsākt profesionālās pilnveides programmu, ir nepieciešams informēt un iesaistīt visus skolas skolotājus. Vislabāk to izdarīt par mērķiem attiecībā uz iekļaušanu, daudzveidību un sadarbību, celiņa uzmanības centrā, veidu, kā ceļš veicina kopīgas pārdomas un rīcību, un vadlīnijām, atbalstu un koučinga pieeju, kas tiek nodrošināta kopā ar to.

Galvenokārt ir nepieciešama pārredzama komunikācija par trajektorijas saskaņotību ar skolas politiku. Piemēram, šajā sakarā jūs varat atbildēt uz šādiem orientējošiem jautājumiem.

 • Kāpēc mūsu skola vēlas to uzsākt?
 • Kā šī trajektorija saskan ar mūsu skolas vīziju, politiku un rīcību?
 • Kas un kādā veidā var piedalīties? Pamatojoties uz kādiem kritērijiem, ja tādi ir, par to tiks lemts un līdz kuram datumam?
 • Kā mēs vēlamies pagodināt šo papildu centienu, lai kopīgi attīstītos iekļaušanas virzienā?

Kad ir skaidrība par šo jautājumu, jūs varat kopīgi pārdomāt, kādas vajadzības šajā sakarā izjūt jūsu kolēģi. Šādā veidā visi kolēģi var uzņemties atbildību par šo profesionālās attīstības ceļu, un jūs nonāksiet pie kopīgas atbildības, lai īstenotu mērķus.