• Theme: Izglītības speciālistu koučings
  • Media:Answers to typical questions

Spogulis: kā jūs izmantojat savas prasmes, lai veidotu iekļaujošu mācību vidi?

Kā jūs jau pielietojat šīs septiņas prasmes savā profesionālajā mācību kopienā un/vai starpprofesionālajā sadarbībā ar izglītojamajiem, vecākiem un citiem komandas partneriem?

Kā jūs vēlētos tālāk attīstīt šīs septiņas prasmes, lai veicinātu iekļaujošu tādu mācību vidi, kas 

  1. ir pētniecisks (izmantojot izpētes prasmi),
  2. atzinīgi vērtē atgriezenisko saiti (izmantojot novērtēšanas un iesaistītas konfrontācijas prasmes)
  3. stimulētu radošumu (izmantojot izaicināšanas un iedvesmošanas prasmes).
  4. ir relaksējošs (izmantojot prasmes dot/atļaut telpu un atpūsties)?

(Ja vēl neesat nevienu trenējis, varat noskatīties videoklipu "pūce un lapsa" un redzēt, kā pūce izmanto šīs septiņas prasmes, lai trenētu lapsu).

Spogulis: "Pūce un lapsa"

Ko pūce dara, trenējot lapsu?
Kuru no septiņām trenera prasmēm viņš izmanto?
Kāpēc šis koučings ir efektīvāks nekā padomu vai norādījumu sniegšana?