• {$lblTheme}: Backpacking activities
 • Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs atklāt, cik iekļaujošs/-a jūs (un jūsu skola) jau esat, un gūt iedvesmu spert nākamo soli visu skolēnu mācīšanas virzienā.

Ilgums: 2 stundas

Iesaistītās personas: skolas komanda (vai profesionālā mācību kopiena skolā) un/vai atsevišķi izglītības speciālisti.

Ievads

Sāciet ar mūsu kopsavilkumu par iekļaujošo pedagoģiju. Lani Florian ir viena no iekļaujošās pedagoģijas pamatlicējām, un viņa iekļaujošo pedagoģiju raksturo šādi: “Pieņemot pieņēmumu, ka atšķirība ir normāla parādība, visi skolotāji dalās atbildībā un tiek uzskatīti par kompetentiem mācīt visus izglītojamos”. Mēs to pārtulkojām trīs galvenajās frāzēs:

 • Jā, viņi var: viņi ir skolēni, audzēkņi vai studenti
 • Jā, es varu: esmu skolotājs vai izglītības speciālists
 • Jā, mēs varam: mēs esam visa skolas komanda, tātad jūs un jūsu kolēģi

Tālāk jūs novērojat savu skolu un atzīmējat to, ko redzat, darāt vai domājat, kas var būt saistīts ar kādu no galvenajām frāzēm. Varat to darīt individuāli, gatavojoties diskusijai grupā, vai arī kā grupai ar savu komandu. Jūsu skolas novērošana var ietvert:

 • Staigājiet apkārt, klejojiet pa klasēm, jo jums apkārt rosās skolas diena
 • Īsu brīdi vērot viena vai vairāku kolēģu mācīšanu
 • Iedomājieties, ka jūs uzņemat viesus savā skolā un izrādāt viņiem skolui, ko viņi redzētu? (Vai arī pieaiciniet reālus viesus)
 • Apskatot visdažādākos materiālus: gatavošanos stundām, kas karājas pie sienas klasēs un gaiteņos, skolēnu sagataves, uzdotos uzdevumus un mājasdarbus, ...
 • Padomājiet par visiem skolas ieradumiem, lietām, kas kļūst redzamas pēc kāda brīža jūsu skolā
 • Pajautājiet skolēnam (grupai) par skolu, kā viņi jūtas šeit atrodoties? Kā viņiem patīk mācīšana un mācīšanās?

Tagad novietojiet iekļaujošās pedagoģijas ietvaru un savus novērojumus blakus. Izmantojiet ietvaru kā objektīvu, lai aplūkotu savu realitāti. Kā jūsu novērojumi saistās ar iekļaujošās pedagoģijas ietvaru?

Vingrinājuma beigās veltiet laiku pārdomām. To var izdarīt uzreiz pēc vingrojumu veikšanas vai arī ļaut tam kādu laiku pastāvēt. Mēs iesakām šīs pārdomas plānot ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc vingrinājuma veikšanas. Daži pārdomāti jautājumi varētu palīdzēt: 

 • Kas izcēlās šī vingrinājuma laikā? Kas tevi pārsteidza?
 • Kur jūs redzat iekļaujošo pedagoģiju, kas jau ir iestrādāta jūsu ikdienas praksē?
 • Kura iekļaujošās pedagoģijas ietvara daļa (vai kopsavilkums) liek jums justies satraukti spert nākamo soli savā iekļaujošajā praksē?
 • Kāds būtu jūsu nākamais solis iekļaujošajā praksē? Kas vai kurš varētu jums palīdzēt spert šo nākamo soli?
Inclusive pedagogy and me Exercise (pdf)
Inclusive pedagogy and me Exercise (Word)
Inclusive pedagogy and me Exercise (pdf) (Dutch)
Inclusive pedagogy and me Exercise (Word) (Dutch)
Inclusive pedagogy and me Exercise (pdf) (Portuguese)
Inclusive pedagogy and me Exercise (word) (Portuguese)
Aktivitāte "Iekļaujoša pedagoģija un es" (pdf) (Latviešu valodā)
Aktivitāte "Iekļaujoša pedagoģija un es" (Word) (Latviešu valodā)

Related Materials:

Šīs aktivitātes mērķis ir kritiski apsvērt sadarbības attiecības ar profesionāļiem visā skolā un, ja nepieciešams vai iespējams, paaugstināt šo sadarbību augstākā profesionālā līmenī.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī profesionālās pilnveides pakotne/1. modulis palīdzēs jums sasniegt tādus mācību mērķus kā: 1. Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujošā pedagoģija un kādu labumu tā var sniegt jūsu praksei 2. Jūs uzz…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šis profesionālās pilnveides pakotnes 2. modulis palīdzēs jums sasniegt mācību mērķus: Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujoša pedagoģija un kā tā var gūt labumu jūsu praksē. Jūs uzzināsiet, kas ir…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums: Pārdomāt, cik lielu nozīmi jūs un jūsu komanda piešķirat dažādām vērtībām un kompetencēm, kas nepieciešamas iekļaujošā mācību vidē. Definēt prioritātes, la…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Lai mudinātu dalībniekus strādāt komandā un popularizētu ideju, ka katrs bērns var mācīties un ka katram izglītojamajam ir savas stiprās puses.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte tiek izmantota kā ledlauža aktivitāte. Dalībnieki izpētīs dažas iekļaujošas pedagoģijas galvenās idejas.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums pārdomāt, cik iekļaujoša ir jūsu skolas politika, un plānot, kā atbalstīt darbības tās uzlabošanai.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte palīdzēs jums ieskicēt mācīšanās pētījuma veikšanas procesu, pētnieka lomu, dalībnieka drošību/izstāšanās tiesības un datu vākšanas metodes.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums izpētīt resursus, ko varat izmantot iekļaujošas mācību vides izveidei.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā mācību aktivitātē jūs salīdzināsiet viedokļus un uzskatus par iekļaujošo izglītību un izpētīsiet, kāda nozīme tam ir izglītības attīstībai.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte ir paredzēta jūsu sociālā tīkla kartēšanai un palīdz jums izveidot spēcīgu sadarbības tīklu. Sadarbība un spēcīgs tīkls ir svarīgi, ja vēlaties mācīt visus audzēkņus. Veidojot ja…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: