• {$lblTheme}: Backpacking activities
 • Media:

Šajā mācību aktivitātē jūs salīdzināsiet viedokļus un uzskatus par iekļaujošo izglītību un izpētīsiet, kāda nozīme tam ir izglītības attīstībai.

Pārskats

Jautājumu piemēri:

 • Ko es zinu par to, kas ir nepieciešams, atļauts, sagaidāms iekļaujošai izglītībai?
 • Kas ir/ ko nozīmē iekļaujošā izglītība?
 • Kādas ir norises saistībā ar iekļaujošo izglītību?
 • Ko es vēlos darīt, zināt, pētīt vai attīstīt?
 • Kāds ir iekļaujošās izglītības mērķis? Kam un kāpēc?

Ieteikums:

 • Kādi zināšanu avoti, zināšanu formas ir vispiemērotākās, lai saņemtu atbildes uz maniem jautājumiem? Ko tas man deva?

Apraksts

Mērķis: Izstrādāt personisku iekļaujošas izglītības definīciju, pamatojoties uz dažādiem piemēriem.

Resursi: Piekļuve internetam

Kā? Ar šo mācību aktivitāti netiek nodrošināti nekādi dokumenti. Skolēnam/skolotājam būs jāmeklē dažādi avoti, kuros var atrast iekļaujošās izglītības definīcijas. Piemērus meklējiet gan valsts, gan starptautiskos avotos!

Uzdevums: izstrādājiet personisku iekļaujošas izglītības definīciju, pamatojoties uz vairākiem piemēriem.

Ieteikums: varat apkopot atrastos piemērus un ar marķieri norādīt galvenos jēdzienus šajās definīcijās. Pēc tam novērtējiet, kā jūs izvēlaties un izmantojat šos galvenos jēdzienus savā personīgajā definīcijā.

Ieteikums grupu darbam: ja šo aktivitāti veicat kopā ar kolēģu grupu, ieteicams vispirms veikt šo mācību aktivitāti individuāli, pēc tam notiek domu apmaiņa un izskaidrotas dažādas definīcijas.

Piemērs

Iekļaujošā izglītībā izglītība ir pieejama visiem neatkarīgi no viņu invaliditātes, pieredzes un/vai kultūras. Uzsvars tiek likts uz skolēnu daudzveidības un vienlīdzības novērtēšanu. Bērniem tiek dotas godīgas iespējas optimāli attīstīties daudzveidīgā sabiedrībā, pazīstamā vidē, kur atšķirības tiek novērtētas un neviens netiek izslēgts.

​Atslēgvārdi: dažādība, sava trajektorija, unikāls ieguldījums, pieejamība, vienlīdzība, daudzveidīga sabiedrība.

Related Materials:

Šīs aktivitātes mērķis ir kritiski apsvērt sadarbības attiecības ar profesionāļiem visā skolā un, ja nepieciešams vai iespējams, paaugstināt šo sadarbību augstākā profesionālā līmenī.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī profesionālās pilnveides pakotne/1. modulis palīdzēs jums sasniegt tādus mācību mērķus kā: 1. Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujošā pedagoģija un kādu labumu tā var sniegt jūsu praksei 2. Jūs uzz…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šis profesionālās pilnveides pakotnes 2. modulis palīdzēs jums sasniegt mācību mērķus: Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujoša pedagoģija un kā tā var gūt labumu jūsu praksē. Jūs uzzināsiet, kas ir…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums: Pārdomāt, cik lielu nozīmi jūs un jūsu komanda piešķirat dažādām vērtībām un kompetencēm, kas nepieciešamas iekļaujošā mācību vidē. Definēt prioritātes, la…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Lai mudinātu dalībniekus strādāt komandā un popularizētu ideju, ka katrs bērns var mācīties un ka katram izglītojamajam ir savas stiprās puses.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte tiek izmantota kā ledlauža aktivitāte. Dalībnieki izpētīs dažas iekļaujošas pedagoģijas galvenās idejas.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums pārdomāt, cik iekļaujoša ir jūsu skolas politika, un plānot, kā atbalstīt darbības tās uzlabošanai.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte palīdzēs jums ieskicēt mācīšanās pētījuma veikšanas procesu, pētnieka lomu, dalībnieka drošību/izstāšanās tiesības un datu vākšanas metodes.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums izpētīt resursus, ko varat izmantot iekļaujošas mācību vides izveidei.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs atklāt, cik iekļaujošs/-a jūs (un jūsu skola) jau esat, un gūt iedvesmu spert nākamo soli visu skolēnu mācīšanas virzienā. Ilgums: 2 stundas Iesaistītās personas: …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte ir paredzēta jūsu sociālā tīkla kartēšanai un palīdz jums izveidot spēcīgu sadarbības tīklu. Sadarbība un spēcīgs tīkls ir svarīgi, ja vēlaties mācīt visus audzēkņus. Veidojot ja…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: