• {$lblTheme}: Backpacking activities
 • Media:

Šī mācību aktivitāte ir paredzēta jūsu sociālā tīkla kartēšanai un palīdz jums izveidot spēcīgu sadarbības tīklu. Sadarbība un spēcīgs tīkls ir svarīgi, ja vēlaties mācīt visus audzēkņus. Veidojot jaudīgu tīklu, svarīgi ir rīkoties pārdomāti un mērķtiecīgi: ar ko un kādā veidā vēlaties sadarboties? Vai jūsu tīklā ir pietiekami daudz dažādības? Kas jums ir nepieciešams kā skolotājam (piemēram, kāds, kas uzklausa, jauni mācību materiāli utt.) un vai varat to atrast savā sadarbības tīklā? Pārdomājot šos jautājumus un pēc tam mērķtiecīgi veidojot savu sadarbību, varat izveidot spēcīgu sadarbības tīklu.

Apraksts

Ilgums: 20-30 minūtes

Izpētot savu sociālo tīklu, galvenā uzmanība tiek pievērsta trim jautājumiem:

 • Kam es parasti lūdzu atbalstu, lai varētu mācīt visus izglītojamos VAI padarīt mācību vidi jaudīgu un pieejamu visiem izglītojamajiem?
 • Kādi starpprofesionālās sadarbības veidi mums ir?
 • Kā es varu izmantot šo sadarbību sava mērķa sasniegšanai?

Soļi

1. Katrs pats vizualizē savu sociālo tīklu.

Pierakstiet uz līmlapiņām to cilvēku vārdus, kuriem parasti lūdzat atbalstu, lai mācītu visus audzēkņus. Tie varētu būt kolēģi skolā, audzēkņi un ģimenes, bet arī partneri ārpus skolas (no vietējās kopienas, jauniešu aprūpes, veselības organizācijām utt.).

Salīmējiet sarakstītās līmlapiņas ap līmlapiņu ar savu vārdu. Jūs varat arī piestiprināt vārdus mazām lellēm, kubiņiem, cukura kubiņiem vai citiem priekšmetiem, kas attēlo cilvēkus. Cilvēki, kuriem jūs visbiežāk lūdzat atbalstu, ir novietoti vairāk uz vidu. Tie, kuriem šo atbalstu lūdzat retāk, novietojiet tos vairāk uz āru.

Pārdomājiet individuāli vai dalieties pāros/pa trim, izmantojot šādus vadošos jautājumus:

 • Ko jūs ievērojāt? Vai jūsu tīklā ir daudz vai maz cilvēku? Cik dažādi ir šie cilvēki? Vai viņi jums ir īpaši tuvi vai drīzāk attālināti no jums?
 • Kas jums kā skolotājam ir nepieciešams, lai īstenotu iekļaujošu praksi? Vai tas ir, piemēram, emocionāls atbalsts, informācija, didaktiskais materiāls vai tikai papildu roku pāris klasē? Vai savā tīklā varat efektīvi atrast vajadzīgo? Kam jūs varētu lūgt šādu atbalstu? Kā jūs varētu to sasniegt?
 • Kura sadarbība, jūsuprāt, ir efektīvi palīdzējusi īstenot iekļaujošu praksi? Kas nosaka to, ka tieši šai sadarbībai ir bijusi šāda ietekme? Ko jūs varat mācīties no tā attiecībā uz citām sadarbības praksēm?
 • Kā izskatās jūsu ideālais tīkls? Ko jūs vēlētos redzēt savādāku? Kas jums ir nepieciešams, lai tas notiktu?

Sociālais kapitāls

Ideja par spēcīgu tīklu ir saistīta ar “sociālā kapitāla perspektīvu”.

Sociālais kapitāls attiecas uz sociālajām attiecībām, kādas ir personai, un uz resursiem (informāciju, materiāliem utt.) un ieguvumiem, ko šīs attiecības var sniegt.

Lai izpētītu un izmantotu savu sociālo kapitālu, tas palīdz izprast savu tīklu un tā potenciālu, novērtēt un izmantot tā piedāvātās iespējas un stiprās puses daudzveidības, saiknes ar citiem un visu audzēkņu mācīšanas ziņā. Tomēr "tīkla domāšana" joprojām ir diezgan jauna izglītībā.

Svarīgs solis ir apzināties, kā jūs izmantojat savu sociālo tīklu, lai tiktu galā ar daudzveidību klasē, un kādas ir jūsu tīkla stiprās un vājās puses. Kā jūs to darāt tagad un kā jūs vēlētos to darīt? Ņemiet vērā ne tikai cilvēku skaitu, ar kuriem strādājat, bet arī sadarbības kvalitāti un tīkla dažādību. Galu galā strādāt kopā ar vairāk cilvēku ne vienmēr ir labāk... Daudzveidība var būt saistīta ar jūsu tīkla cilvēku vecuma, pieredzes, redzējuma un funkciju atšķirībām, kā arī par atšķirībām atbalsta formā, ko šiem cilvēkiem lūdzat. Daudzveidīgs tīkls ir svarīgs, lai rastu jaunas idejas. Lai risinātu sarežģītākus jautājumus, ir vērtīgi pasēdēt ar partneriem, ar kuriem bieži strādājat vai ar kuriem esat strādājis ilgu laiku. Galu galā viņi zina jūs, audzēkņus un situāciju. Partneri, ar kuriem jūs parasti nestrādājat (bieži) vai labi nepazīstat (vēl), var sniegt jaunu skatījumu vai jaunu ideju. Iepriekšējo tīkla raksturlielumu pārdomāšana var palīdzēt atklāt tīkla stiprās un vājās puses. Tāpat vienmēr atcerieties, ka sava sociālā tīkla kartēšana ir momentuzņēmums laikā. Laika gaitā jūsu tīkls var izskatīties ļoti atšķirīgi.

Related Materials:

Šīs aktivitātes mērķis ir kritiski apsvērt sadarbības attiecības ar profesionāļiem visā skolā un, ja nepieciešams vai iespējams, paaugstināt šo sadarbību augstākā profesionālā līmenī.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī profesionālās pilnveides pakotne/1. modulis palīdzēs jums sasniegt tādus mācību mērķus kā: 1. Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujošā pedagoģija un kādu labumu tā var sniegt jūsu praksei 2. Jūs uzz…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šis profesionālās pilnveides pakotnes 2. modulis palīdzēs jums sasniegt mācību mērķus: Jūs uzzināsiet, kas ir iekļaujoša pedagoģija un kā tā var gūt labumu jūsu praksē. Jūs uzzināsiet, kas ir…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums: Pārdomāt, cik lielu nozīmi jūs un jūsu komanda piešķirat dažādām vērtībām un kompetencēm, kas nepieciešamas iekļaujošā mācību vidē. Definēt prioritātes, la…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Lai mudinātu dalībniekus strādāt komandā un popularizētu ideju, ka katrs bērns var mācīties un ka katram izglītojamajam ir savas stiprās puses.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte tiek izmantota kā ledlauža aktivitāte. Dalībnieki izpētīs dažas iekļaujošas pedagoģijas galvenās idejas.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums pārdomāt, cik iekļaujoša ir jūsu skolas politika, un plānot, kā atbalstīt darbības tās uzlabošanai.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī aktivitāte palīdzēs jums ieskicēt mācīšanās pētījuma veikšanas procesu, pētnieka lomu, dalībnieka drošību/izstāšanās tiesības un datu vākšanas metodes.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs jums izpētīt resursus, ko varat izmantot iekļaujošas mācību vides izveidei.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā mācību aktivitātē jūs salīdzināsiet viedokļus un uzskatus par iekļaujošo izglītību un izpētīsiet, kāda nozīme tam ir izglītības attīstībai.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī vinjete raksturo skolēnu, kuru skola norāda, ka ir ievērojams izaicinājums nodrošināt šim skolēnam atbilstošu izglītību. Šis skolēns tiek raksturots, pamatojoties uz 10 jautājumiem. Tas tiek darīt…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šī mācību aktivitāte palīdzēs atklāt, cik iekļaujošs/-a jūs (un jūsu skola) jau esat, un gūt iedvesmu spert nākamo soli visu skolēnu mācīšanas virzienā. Ilgums: 2 stundas Iesaistītās personas: …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: