Maandagochtend 10 oktober vertrok ik, als enige Belgische coach, met de nodige nieuwsgierigheid richting Porto.
Het bijleren, het inspireren en reflecteren over inclusieve pedagogie begon zowaar reeds in de luchthaven, waar de teams van Arteveldehogeschool en UCLL me opwachtten.
‘s Avonds maakten we kennis met de ploeg van Nederland. Het was fijn om zo snel over onderwijskundige topics op dezelfde golflengte te zitten.

Op dinsdag startte de eerste officiële trainingsdag in de universiteit van Porto. We werden hartelijk ontvangen door Monica, de projectverantwoordelijke voor Portugal. Coaches en docenten uit Nederland, Portugal, België, Letland en het Verenigd Koninkrijk verzamelden rond de tafel en na een korte kennismaking, vlogen we er meteen in : we herhaalden de “10 gewoontes/houdingen van een inclusieve leerkracht ”, we gingen op zoek hoe we een professionele leergemeenschap (PLG) succesvol kunnen maken en kregen een workshop coaching.
Onmiddellijk leg ik de link naar onze eigen school: Wat doen we goed , waar zitten onze groeikansen en welke volgende stap kunnen we nemen? Via actieve coaching en ook informele gesprekken met andere coaches, vind ik antwoord op deze vragen.

Reeds voor we richting Porto vertrokken, wist ik dat we op woensdag de school uit de Pano-reportage van 5 oktober ll. zouden bezoeken. Met de bus werden we tot in Gaia, een randgemeente van Porto, gebracht. Daar werden we meteen ontvangen door de directeur van de scholengemeenschap en Suzanna, de zorgcoördinator van de school en lid van het ProuD To Teach All project.
Ik was overweldigd na het bezoek, niet om de gebouwen, want die waren echt niet spectaculair mooi of nieuw, maar des te meer over de sfeer die er op de school heerste. De leerkrachten brengen het verhaal van liefde, om het in hun woorden te zeggen : ze zien alles vanuit “ een bril
van empathie” en ze leren dit ook aan hun leerlingen. Er wordt heel veel tijd besteed aan het leren van sociale vaardigheden.
De liefde voor hun leerlingen , collega’s en de school als geheel merk je op in allerlei kleine handelingen. Op deze school krijgt elke leerling een kans, ongeacht cognitieve of motorische problematiek , noch is de sociale status van belang.

In de namiddag waren we te gast in het dagcentrum voor + 16 – jarigen. Deze centra worden opgericht door ouders en niet door de overheid.
Tijdens deze uiteenzetting merkte ik op dat de inclusieve brug tussen school, centra en maatschappij nog volop in ontwikkeling is.
Na deze schoolbezoeken besef ik des te meer , je hebt geen inclusieve leerkrachten nodig , wel een inclusief denkend TEAM. Samen kan je meer!
We sloten de dag af op het mooie strand van Porto. Even heerlijk genieten van de omgeving en alle indrukken van de dag laten bezinken onder een stralende avondzon.

Op donderdag stond de laatste trainingsdag en het eerste multiplier event gepland. We startten de dag met een reflectie op het schoolbezoek.

Daarna volgde een intensieve workshop over hoe we een inclusief schoolbeleid op poten kunnen zetten en welke professionele ontwikkelingen hiervoor nodig zijn.
We bekijken ook de website die bij het project hoort.
Tijdens onze laatste namiddag was er tijd voor intervisie rond onze eigen schoolprioriteiten.
Om 17.30h plaatselijke tijd vond het eerste multiplier event plaats. We konden onze gedrevenheid, visie en ontwikkelingen meegeven met de bezoekers ter plaatse en online. Voor onze school bracht ik ons proces rond de kindgesprekken naar voor en vertelde over hoe wij onze kernteams organiseren.
Het multiplier event was een sterk inhoudelijke afsluiter van deze intensieve, leerrijke en hartverwarmende driedaagse.
Vrijdagmorgen gaat de wekker vroeg af om huiswaarts te keren. Met een dankbaar gevoel , een rugzak vol ideeën , een uitgebreidere kijk op inclusie keer ik terug. Ik voel me een rijker mens, leerkracht en directeur.

Tot slot wil ik graag Marijke Wilssens, projectcoördinator van PTTA , bedanken voor de kans die we als school kregen om mee te stappen in dit project! Jouw gedrevenheid en enthousiasme zijn een voorbeeld voor velen om werk te maken van inclusie!
Saar (AHS) , Annemieke (AHS) en Hannah (UCLL) dank je wel voor de warme babbels, de inspiratie en de inzichten die jullie op verschillende onderwerpen meegaven. Onbetaalbaar.
Merci aan alle coaches, projectleiders en docenten uit Nederland, Letland, UK en Portugal voor de verbindende samenwerking tijdens deze professionaliseringsdriedaagse.

Amaryllis Verplancke

Directeur VBS DE SPRINGPLANK