Tool en aanbevelingen

Welke veranderingen willen we? Hoe kunnen we opkomen voor een optimale professionele ontwikkeling gericht op inclusie? Beleid is iets voor iedereen, dus we hebben allemaal de kracht om verandering te…

  • Thema Thema: Tool en aanbevelingen
  • Media Media: Beelden - Tekst

Waarop richt jij je om je attitudes, kennis en vaardigheden te versterken gericht op een inclusieve pedagogie?  Het zelfreflectie-instrument  helpt je als onderwijsprofessional nadenken over je ei…

  • Thema Thema: Tool en aanbevelingen
  • Media Media: Beelden - Tekst

Beleid en praktijk

Dit boek bevat het volledige wetenschappelijke rapport van het ProuD To Teach All onderzoek. Het is alleen beschikbaar in het Engels. Citatiesuggestie: Silveira-Maia, M., Alves, S., Aguiar, T., Sa…

  • Thema Thema: Beleid en praktijk
  • Media Media: Tekst

Hoe ondersteunen Europese landen de professionalisering van leerkrachten gericht op inclusie?  Het ProuD-team analyseerde het beleid in de vijf partnerlanden. Het doel daarvan is je te inspireren …

  • Thema Thema: Beleid en praktijk
  • Media Media: Beelden - Tekst

Hoe proberen Europese landen inclusief onderwijs te realiseren? Welke onderwijsondersteunende maatregelen voeren ze uit, voor wie, hoe en waar? Het ProuD-team analyseerde het inclusief onderwijsbe…

  • Thema Thema: Beleid en praktijk
  • Media Media: Beelden - Tekst