• Thema: Losse leeractiviteit
 • Media:Document

In deze leeractiviteit vergelijk je gezichtspunten en meningen over inclusief onderwijs en verken je welke betekenis dit heeft voor onderwijsontwikkeling.

Overzicht

Voorbeeldvragen:

 • Wat weet ik over wat er is vereist, toegestaan, verwacht met betrekking tot inclusief onderwijs?
 • Wat is/betekent inclusief onderwijs?
 • Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot inclusief onderwijs?
 • Wat wil ik doen, weten, onderzoeken of ontwikkelen?
 • Wat is het doel van inclusief onderwijs? Voor wie en waarom?

Suggestie:

 • Welke bronnen van kennis, vormen van kennis zijn het meest geschikt om antwoord op mijn vragen te krijgen?  Wat heeft het me opgeleverd?

Omschrijving

Doel: Een persoonlijke definitie van inclusief onderwijs bedenken op basis van verschillende voorbeelden.

Hulpmiddelen: Toegang tot het internet.

Hoe? Er worden geen documenten verstrekt bij deze leeractiviteit. De student/leerkracht moet op zoek gaan naar verschillende bronnen waarin definities van inclusief onderwijs te vinden zijn. Zoek naar voorbeelden in zowel nationale als internationale bronnen!

Opdracht: Bedenk een persoonlijke definitie van inclusief onderwijs op basis van meerdere voorbeelden.

Suggestie: Je kunt de gevonden voorbeelden verzamelen en met een markeerstift kan je belangrijke concepten aanduiden in deze definities. Bepaal vervolgens hoe je deze belangrijke concepten selecteert en gebruikt in je persoonlijke definitie.

Suggestie voor groepswerk: Als je deze ‘boulder’ doet met een groep medestudenten is het een goed idee om deze leeractiviteit eerst individueel te doen, waarna de verschillende definities worden uitgewisseld en aan elkaar worden uitgelegd.

Voorbeeld

Bij inclusief onderwijs is het onderwijs toegankelijk voor iedereen, ongeacht handicap, achtergrond en/of cultuur. De nadruk ligt op het waarderen van de diversiteit en gelijkwaardigheid van leerlingen. Kinderen krijgen eerlijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen in een diverse samenleving, in een vertrouwde omgeving, waar verschillen worden gewaardeerd en niemand wordt uitgesloten.

Trefwoorden: diversiteit, eigen traject, unieke bijdrage, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, diverse samenleving.

Gerelateerd materieel:

Dit professionaliseringspakket/module 1 zal je helpen om verschillende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen, Je leert wa…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit professionele ontwikkelingspakket module 2 zal je helpen om de volgende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen. Je lee…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Om deelnemers aan te moedigen om in een team te werken en om ideeën te promoten die elk kind kan leren en dat elke leerling zijn/haar sterke punten heeft.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit wordt gebruikt als ijsbreker. Deelnemers verkennen een aantal kernideeën van een inclusieve pedagogie.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit vignet beschrijft een leerling wiens school aangeeft dat het een grote uitdaging is om deze leerling passend onderwijs te geven. Aan de hand van 10 vragen wordt deze leerling geportretteerd. Dit …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Doel: Ontdek hoe Inclusief jij (en jouw school) nu al zijn en raak geïnspireerd om de volgende stap te zetten richting toegankelijk lesgeven voor alle leerlingen. Tijdsinvestering: 2 uur Betrok…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Met deze leeractiviteit kun je de hulpbronnen verkennen die jij en je team kunnen gebruiken om les te geven aan alle leerlingen.   

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit is bedoeld om je sociale netwerk in kaart te brengen en helpt je bij het bouwen van een krachtig netwerk. Samenwerking en het hebben van een krachtig netwerk zijn belangrijk wanne…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen: Nadenken over het belang dat jij en je team toekennen aan verschillende waarden en competenties die nodig zijn voor inclusieve leeromgevingen. Prioriteiten …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen nadenken over hoe inclusief je schoolbeleid is, en plannen hoe je kan pleiten voor acties om het te verbeteren.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit helpt je om het proces te schetsen voor het uitvoeren van een leerstudie, de rol van de onderzoeker, de veiligheid van de deelnemer/het recht om zich terug te trekken en de methoden v…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Het doel van deze oefening is het kritisch beschouwen van samenwerkingsrelaties met professionals binnen de school en, waar nodig of mogelijk, deze samenwerking naar een hoger professioneel niveau te…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: