Otrās "Proud to Teach All" mācības skolu treneriem notika no 2022. gada 11. līdz 13. oktobrim Porto. Trīs dienu ilgās treneru nodarbības sadarbībā ar divām vietējām skolām bija diskusiju, iespaidu un mācību pilnas.

Bija iespēja 12 treneriem no Latvijas, Portugāles, Nīderlandes, Beļģijas un Apvienotās Karalistes tikties un apspriest panākumus un grūtības, lai sasniegtu personīgos mērķus PLC - izmantojot iedvesmu iekļaujošai pedagoģijai un starpprofesionālai sadarbībai. Treneri kopā ar projekta komandu strādāja pie dilemmām, ar kurām viņi saskaras savā ikdienas darbā.

Apmācību sesijā par koučinga un atgriezeniskās saites prasmēm, apstrīdot izslēdzošus uzskatus un pieņēmumus, kouči strādāja pie 7 koučinga prasmēm, praktizēja novērtēšanu un domāja par veidiem, kā izteikt noteiktu kritiku. Galvenais padoms - lai tā būtu maza un konkrēta.

No pētnieciskā viedokļa projekta komanda ieviesa uzlabotu tēmu: iekļaujošas skolas politikas aizstāvība: šķēršļu pārvarēšana un atbalsta apstākļu izmantošana.

Turpmākajā darbības plānošanā - iespējas, kā dalīties ar mūsu iekļaujošā mācību procesa pieredzi ar plašāku skolas komandu, izglītojamajiem, vecākiem un vietējās kopienas daļu, treneri kopā ar projekta komandu strādāja grupās, lai apspriestu PLC mugurkaula struktūru. Aktivitāte "Sociālā tīkla kartēšana" palīdzēja vizualizēt atbalsta personas ap treneriem.

Skolu apmeklējumi iedvesmoja ar lepniem skolotājiem un skolu direktoriem.

Viss ir iespējams! Esiet lepni par saviem mazajiem un lielajiem panākumiem!