Rekomendācijas

Uz ko jūs koncentrējieties, lai uzlabotu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā tā, lai mācītu visus izglītojamos? Kā lūdzat vietējiem partneriem un politikas veidotājiem atbals…

  • Thema Thema: Rekomendācijas
  • Media Media: Images - Text

Uz ko jūs koncentrējaties, lai stiprinātu savu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā? Mūsu pašrefleksijas rīks palīdzēs jums padomāt par savu praksi un uzlabot savas kompete…

  • Thema Thema: Rekomendācijas
  • Media Media: Images - Text

Politika un prakse

Šajā grāmatā apkopots pilns zinātniskais ziņojums par pētījumu "ProuD To Teach All". Tā ir pieejama tikai angļu valodā. Ieteikums citēšanai: Silveira-Maia, M., Alves, S., Aguiar, T., Sanches-Ferre…

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Text

Kā Eiropas valstis atbalsta skolotāju mācīšanos iekļaušanas jomā? ProuD projektā tika analizētas piecās partnervalstīs pieņemtās politikas attiecībā uz skolotāju mācīšanos iekļaušanas jomā.

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Images - Text

Kā Eiropas valstis reaģē uz iekļaujošu izglītību? Kā dēļ, kam, kā un kur tiek īstenoti izglītības atbalsta pasākumi? ProuD projektā tika izstrādāta partnervalstu iekļaujošās izglītības politikas a…

  • Thema Thema: Politika un prakse
  • Media Media: Images - Text