No 2022. gada 7. jūnija līdz 9. jūnijam Liepājā norisinājās apmācības skolu treneriem "Lepojamies mācīt visus". Liepājas Universitāte organizēja trīs dienu treneru nodarbības sadarbībā ar divām vietējām skolām - Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu un Liepājas Līvupes pamatskolu - attīstības centru. Turklāt noslēdzošajā dienā treneri tika aicināti uz Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centru. Apmācību mērķis ir dalīties pieredzē, praksē un atgriezeniskās saites prasmēs ar kolēģiem treneriem, lai veicinātu iekļaujošu mācību vidi un attīstītu pedagoģisko praksi un politiku kopienā.
Liepājas Universitāte (LiepU) kā vietējā izglītības tīkla daļa ir orientēta uz atvērtību jaunām un inovatīvām izglītības tendencēm. Mēs veicinām Eiropas kopējās izglītības telpas integrāciju un reģionālās, sociālpolitiskās un ekonomiskās pārmaiņas vietējā izglītības sistēmā. Turklāt, nodrošinot dažādu izglītības zinātnes apakšnozaru zinātnieku sadarbību un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanu.
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolotājas Daces Liepas trenere Dace Liepa vienlaikus ir ļoti ieinteresēta, satraukusies un noraizējusies. "Pirmo reizi piedalos šādā starptautiskā projektā, mazliet uztraucos par angļu valodas komunikācijas prasmēm un to, kādu pienesumu varēsim dot citiem projekta dalībniekiem. Man patika Treisijas Edwardsas izteiciens:" ka katrs bērns mūsu klasē ir mūsu atbildība". Tas pilnībā saskan ar manu pārliecību, ka, strādājot ar jebkuru skolēnu, mans mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labāku mācību pieredzi. Mūsu skolā mācās kopumā 946 skolēni. Mācību programmas tiek īstenotas daudzveidīgām skolēnu mācību vajadzībām sākumskolas un pamatizglītības posmā. Izglītības programmas tiek nodrošinātas arī bērniem ar mācīšanās traucējumiem vai garīgās attīstības traucējumiem. Iespēja būt kopā ar līdzīgi domājošiem, augsti kvalificētiem speciālistiem un iegūt vērtīgas zināšanas, ar kurām es dalīšos skolā, ir mans galvenais motivators piedalīties šajā projektā".
Skolas trenere Līga Jansone no Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra dalās pozitīvajā pieredzē:" Latvijā PLC nav, bet, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta. Ir ļoti interesanti dzirdēt citu valstu skolotāju pieredzi par iekļaujošu mācību procesu visiem skolēniem. Mums ir trīs mācību procesa ēkas. Mūsu skolas mācību iestādē mācās divi simti piecdesmit izglītojamie ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecumā no trīs līdz divdesmit gadiem. Izglītojamie no piektās klases apgūst praktiskās iemaņas īpaši aprīkotās klasēs. Skolā viņi iegūst pamatizglītību, un pēc tam izglītojamie var apgūt pavāra palīga vai galdnieka palīga profesiju. Mūsu skola ir viena no 12 (divpadsmit) skolām Latvijā, kurai ir attīstības centra statuss. Skolas pedagogi sniedz bezmaksas konsultācijas citu skolu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un viņu vecākiem, lai veicinātu iekļaujošo izglītību. Skolas speciālisti (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs) sniedz konsultācijas citu skolu pedagogiem par izglītojamajiem, kuriem ir grūtības iekļauties mācību procesā".