Het doel van 'ProuD' is om bij te dragen aan de ontwikkeling van scholen en schoolsystemen die inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw, door leerlingen met diverse achtergronden, interesses en mogelijkheden kwaliteitsvol te ondersteunen. ProuD werkt met professionele leergemeenschappen (PLG's) in scholen uit vijf Europese landen (België, Letland, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Binnen de PLG's werken leerkrachten en andere professionals samen om oplossingen te zoeken voor uitdagingen met betrekking tot diversiteit en inclusieve pedagogie. Ze ontwikkelen er samenwerkingsvaardigheden door middel van coaching.
 

The project is playing an important role in enabling educators from across Europe, to become more responsive to the uniqueness of each class and learner they encounter. Through ‘ProuD’, teachers are also being granted a greater sense of professionalism, professional identity, and “pride” in their role.

‘ProuD’ has four broad goals which serve to enhance teacher professionalism towards inclusion and greater “pride for all”:

1.to investigate professional development strategies that are effective, feasible and replicable to make teachers eager to learn to teach all learners;

2.to devise an accessible online inspiration centre that engages teachers to use evidence-based resources so that they feel able to teach all learners;  

3.to strengthen teachers’ interprofessional collaboration skills in inclusive networks within, between and beyond schools so that they feel stronger to teach all learners;

4.to enhance the coaching skills of experienced teachers, school leaders and other senior educational professionals to enable them to lead professional learning communities or PLCs that are ProuD to Teach All Learners