Het doel van 'ProuD' is om bij te dragen aan de ontwikkeling van scholen en schoolsystemen die inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw, door leerlingen met diverse achtergronden, interesses en mogelijkheden kwaliteitsvol te ondersteunen. ProuD werkt met professionele leergemeenschappen (PLG's) in scholen uit vijf Europese landen (België, Letland, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Binnen de PLG's werken leerkrachten en andere professionals samen om oplossingen te zoeken voor uitdagingen met betrekking tot diversiteit en inclusieve pedagogie. Ze ontwikkelen er samenwerkingsvaardigheden door middel van coaching.

Het project speelt een belangrijke rol om leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit heel Europa in staat te stellen beter in te spelen op het unieke karakter van elke klas en elke leerling die ze ontmoeten. Via 'ProuD' krijgen zij een groter gevoel van professionalisme, professionele identiteit en "trots" op hun rol.

ProuD' heeft vier brede doelstellingen die de professionaliteit van leerkrachten vergroten met het oog op inclusie en een grotere "trots voor iedereen":

ProuD" heeft vier brede doelstellingen die de professionaliteit van leerkrachten moeten vergroten met het oog op inclusie en een grotere "trots op iedereen":

1.strategieën voor professionele ontwikkeling onderzoeken die effectief, haalbaar en repliceerbaar zijn om leerkrachten leergierig te maken om alle leerlingen goed onderwijs te bieden;

2.een toegankelijk online inspiratiecentrum ontwikkelen dat leerkrachten ertoe aanzet evidence-based middelen te gebruiken zodat zij zich in staat voelen om alle leerlingen goed onderwijs te bieden;  

3.interprofessionele samenwerkingsvaardigheden van leerkrachten in inclusieve netwerken versterken binnen, tussen en buiten scholen, zodat zij zich sterker voelen om alle leerlingen goed onderwijs te bieden;

4.coachingsvaardigheden van ervaren leerkrachten, schoolleiders en hoger onderwijsprofessionals aanscherpen, zodat zij in staat zijn om professionele leergemeenschappen of PLG's te begeleiden die zich sterk maken voor goed onderwiijs aan alle leerlingen.