• Theme: Iekļaujošā pedagoģija
 • Media:Video

Iekļaujošā pedagoģija sākas ar apņemšanos "paplašināt to, kas parasti ir pieejams visiem skolēniem" (Black-Hawkins un Florian 2012, 575. lpp.). Atšķirībā no citām pedagoģiskām reakcijām uz izglītojamo daudzveidību, kurās tiek izmantotas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, kas piemērotas lielākajai daļai, līdztekus kaut kam "papildu" vai "citādākam" dažiem, kam ir grūtības" . Iekļaujošās pedagoģijas princips tika izstrādāts Iekļaujošās prakses projektā, kas Skotijā tika īstenots no 2006. līdz 2010. gadam un ietvēra skolotāju izglītības pilnveidi darbam daudzveidīgās klasēs.

Šajā video Treisija Edvardsa (Līdsas Beketas Universitātes un Aberdīnas Universitātes doktorantūras pētniece) izpētīs veidus, kā skolotāji varētu īstenot iekļaujošo pedagoģiju, kā arī šīs idejas kā “smalku, bet dziļu domāšanas maiņu” ietekmi.

 • Kā jūs varētu “paplašināt to, kas parasti ir pieejams visiem skolēniem” savā klasē?
 • Vai varat iedomāties laiku, kad, uzzinot kaut ko jaunu par saviem skolēniem, tika apstrīdēti kādi pieņēmumi vai stereotipi, kas jums bija attiecībā uz viņiem?


BLACK-HAWKINS, K. ​​un FLORIAN, L., 2012. Klases skolotāji veido zināšanas par iekļaujošo praksi. Skolotāji un mācīšana: teorija un prakse, sēj. 18, Nr. 5, [Pieejams no: DOI 10.1080/13540602.2012.709732].

Related Materials:

Inclusive Education, What Else? HU Organisers: Sofie Sergeant, Peter de Vries, Hanne Touw, & Joke Gunter. If you were not in the possibility to attend our Dutch Multiplier Event or you want to …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Kādam Gentes universitātes studentam bija saruna ar Mārenas māti. Mārena ir skolniece ar īpašām vajadzībām, kura mācās parastā skolā. Viņi runāja par zelta atslēgām iekļaujošas skolas karjeras ve…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā divi holandiešu skolēni brīvi runā par savām idejām par jautājumu: kā izskatās ideāla klase? Šī ideālā klase tiek apspriesta no dažādām perspektīvām. Doti piemēri no pašu studentu p…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Ebanura Ģentes Universitātē pabeidz maģistra grādu invaliditātes pētījumos. Pēdējā mācību gada ietvaros viņa veic iekļaujošu praksi, kurā atbalsta skolēnus ar īpašām vajadzībām parastajā skolā. M…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Podkāsta skolotāji strādā vispārizglītojošajā skolā Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Šeit var dzirdēt vēstures skolotāja, sociālā pedagoga, psihologa viedokļus. Pārdomājiet šo podcast: …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā Manuela Sančesa Fereira, Portugāles koordinatore, profesore un Izglītības pētniecības un inovāciju centra koordinatore, ar plašām zināšanām un pieredzi iekļaujošā izglītībā, dekonst…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Šajā podkāstā divi Hogeschool Utrecht studenti runā par iespēju nevienlīdzību jeb: kā mēs piedāvājam skolēniem optimālas iespējas, kas atbilst viņu talantiem? Un ko tas prasa no topošā skolotāja?…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Pētnieciskās literatūras kopums par iekļaujošu klases praksi sniedz ieskatu iespējamajos veidos, kā iekļaujošās klases praktiķi varētu domāt vai uzvesties. Šajā videoklipā Treisija Edvardsa no Lī…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

This is an interview with Kristine Niedre-Lathere - she is Head of Liepāja City Education Board. The interview is about her inspiration in inclusive education/ideal school as the municipality …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Inclusive pedagogy gives a framework to recognise the ways in which teachers make school and learning accessible for all. It also helps us keep focus in taking the next (small) steps…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: