“ProuD” mērķis ir palīdzēt veidot iekļaujošas skolas sistēmas, kas reaģē uz 21. gadsimta izaicinājumiem, nodrošinot dažādus izglītojamos ar dažādu pieredzi, interesēm un mācīšanās atšķirībām. Tas tiek darīts, veidojot profesionālās mācību kopienas (PLC) ap skolām piecās Eiropas valstīs (Beļģijā, Latvijā, Portugālē, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē). Šajās mācību kopienās skolotāji un citi profesionāļi iesaistās problēmu risināšanā, kas saistītas ar daudzveidību un iekļaujošu pedagoģiju, un attīsta sadarbības prasmes, izmantojot apmācību. Šī pieredze tiek dalīta ar citām skolām un vietējiem partneriem, izmantojot šo vietni un pasākumu katrā valstī 2022.–2023. gados.

Projektam ir svarīga loma, ļaujot skolotājiem un citiem pedagogiem no visas Eiropas kļūt atsaucīgākiem pret katras klases un audzēkņa unikalitāti, ar kuru viņi saskaras. Ar “ProuD” palīdzību viņiem tiek piešķirta lielāka profesionalitātes sajūta, profesionālā identitāte un “lepnums” par savu lomu.

“ProuD” ir četri mērķi, kas palīdz uzlabot skolotāju profesionalitāti iekļaušanas virzienā un lielāku “lepnumu par visiem”:

1. Izpētīt profesionālās pilnveides stratēģijas, kas ir efektīvas, īstenojamas un atkārtojamas, lai radītu skolotājos vēlmi mācīties mācīt visus izglītojamos;

2. Izstrādāt pieejamu tiešsaistes iedvesmas centru, kas aicina skolotājus izmantot uz pierādījumiem balstītus resursus, lai viņi justos spējīgi mācīt visus izglītojamos;

3. Stiprināt skolotāju starpprofesionālās sadarbības prasmes iekļaujošās sadarbībās skolās, starp un ārpus tām, lai viņi justos spēcīgāki mācīt visus izglītojamos;

4. Uzlabot pieredzējušu skolotāju, skolu vadītāju un citu augstākā līmeņa izglītības profesionāļu apmācības prasmes, lai viņi varētu vadīt profesionālas mācību kopienas vai PLC, kas lepojas ( #ProuD), ka māca visus izglītojamos.