Hannah Boonen en Els Teijsen werken beiden in het Expertisecentrum Inclusive Society van UC Leuven-Limburg (UCLL) in België. Inclusive Society bouwt praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis op over inclusie, participatie en diversiteit in alle domeinen van de samenleving, inclusief onderwijs. Doorheen de verschillende inhoudelijke thema's besteden we speciale aandacht aan uitsluitingsmechanismen. We bewegen ons op een continuüm van speciale doelgroepen tot het universele ontwerp "for all". Kenmerkend voor ons centrum is de verdere ontwikkeling van een participatieve en empowerende onderzoeksmethodologie. Kennis en ervaring wordt opgebouwd door het samenbrengen van diverse professionele competenties binnen het centrum en door samen te werken met een breed netwerk van partners. Het ProuD-project past perfect in de doelstellingen en de visie van ons centrum.

In het ProuD-project zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de gids voor coaches en het professionaliseringspakket. Bovendien bewaken we de kwaliteit van het project samen met de projectcoördinator en het Portugese en Nederlandse team. Dit doen we door regelmatige health checks van het project, een enquête aan het eind van de trainingsmodules en adviesraadbijeenkomsten. De adviesraad bestaat uit twee of drie leden uit elk van de deelnemende landen. De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende stakeholdersgroepen: organisaties die opkomen voor ouders, schoolhoofden en onderwijsprofessionals in schoolgemeenschappen op zowel primair als secundair niveau, een lid van de schoolinspectie met ervaring in het ontwikkelen van inclusieve competenties en verschillende professoren en docenten. De adviesraad helpt ons om de monitoring van het project vanuit een meta-perspectief te verwerken.

Om de kwaliteit van het project te bewaken, is het belangrijk om in contact te blijven met onze scholen. In dit verband kregen we de feedback van onze ProuD-scholen dat het niet zo vanzelfsprekend is om regelmatige bijeenkomsten met hun professionele leergemeenschap (PLG) te plannen vanwege een zeer drukke Covid-periode en een tekort aan leerkrachten. Een ruggengraatstructuur zou nuttig zijn bij het plannen van professionele leeractiviteiten en om de samenhang te zien tussen de outputs die we in het project hebben ontwikkeld. Deze maand bespraken we onze ideeën voor een ruggengraatstructuur in de transnationale partnervergadering die plaatsvond in Gent. Een eerste ontwerp werd gemaakt op het whiteboard in onze vergaderzaal, de output zal binnenkort online staan in het professionaliseringspakket.