Proud to Teach All training voor schoolcoaches vond plaats tussen 7 en 9 juni 2022, in Liepaja. De universiteit van Liepaja organiseerde de driedaagse coachingsessies in samenwerking met twee lokale scholen - Oscars Kalpaks Liepaja Secondary School No. 15 en Liepāja Līvupe Elementary School - Development Centre. Bovendien werden de coaches op de laatste dag uitgenodigd in het Education Development and Methodological Support Centre, dat deel uitmaakt van de onderwijsregering van Liepaja. De trainingssessies zijn bedoeld om ervaringen, praktijken en feedbackvaardigheden te delen met peer coaches om een inclusieve leeromgeving te bevorderen en pedagogische praktijken en beleid in de gemeenschap te ontwikkelen.

De Universiteit van Liepaja (LiepU), als onderdeel van het lokale onderwijsnetwerk, staat open voor nieuwe en innovatieve onderwijstendensen. Wij stimuleren de integratie van de Europese gemeenschappelijke onderwijsruimte en regionale, sociaal-politieke en economische veranderingen in het lokale onderwijssysteem. Voorts zorgen wij voor samenwerking tussen wetenschappers van verschillende subsectoren van de onderwijswetenschap en voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kwalificaties.

Oscars Kalpaks Liepaja Secondary School No. 15 schoolcoach Dace Liepa is tegelijkertijd zeer geïnteresseerd, opgewonden en bezorgd. "De eerste keer dat ik deelneem aan zo'n internationaal project, maak ik me een beetje zorgen over mijn Engelse communicatievaardigheden en welke bijdrage ik kan leveren aan de andere deelnemers aan het project. Ik vond de uitdrukking van Tracy Edwards goed: "dat elk kind in onze klas onze verantwoordelijkheid is". Het strookt volledig met mijn overtuiging dat wanneer ik met een leerling te maken heb, het mijn doel is de best mogelijke onderwijservaring te bieden. In onze school zitten in totaal 946 leerlingen. De curricula worden geïmplementeerd voor diverse leerbehoeften van leerlingen in het basis- en lager onderwijs. Er worden ook onderwijsprogramma's aangeboden voor kinderen met leerproblemen of mentale ontwikkelingsstoornissen. De kans om samen te werken met gelijkgestemde, hooggekwalificeerde professionals en waardevolle kennis op te doen die ik op school zal delen, is mijn voornaamste motivatie om aan dit project deel te nemen".

De schoolcoach Līga Jansone van Liepāja Līvupe Elementary School - Development Centre deelt hun positieve ervaring:" Er zijn geen PLC's in Letland, maar ik denk dat het een heel goede zaak is. Het is heel interessant om de ervaringen van leerkrachten uit andere landen te horen over een inclusief leerproces voor alle leerlingen. Wij hebben drie gebouwen voor het onderwijsproces. Onze schoolstudie heeft tweehonderdvijftig leerlingen met een verstandelijke beperking van drie tot twintig jaar oud. Leerlingen uit de vijfde klas doen praktische vaardigheden op in speciaal ingerichte klaslokalen. Ze krijgen basisonderwijs op school, en daarna kunnen de leerlingen het beroep van koksassistent of timmermansassistent volgen. Onze school is een van de 12 (twaalf) scholen in Letland die de status van ontwikkelingscentrum hebben. Docenten van de school geven gratis advies aan leerlingen van andere scholen met leerproblemen en hun ouders om inclusief onderwijs te bevorderen. Schoolspecialisten (logopedist, leerkracht speciaal onderwijs, psycholoog, sociaal pedagoog) geven consultaties aan leerkrachten van andere scholen over leerlingen die moeilijk in het leerproces te integreren zijn".