• Theme: Inclusieve pedagogie
 • Media:Video

Van 2006 tot 2010 liep er in Schotland een project rond inclusieve praktijk. Dit project onderzocht onder andere hoe de lerarenopleiding leerkrachten in opleiding beter kan voorbereiden op het werken in diverse klassen. Tijdens dit project werken de principes van de inclusieve pedagogie verder ontwikkeld.

In tegenstelling tot andere pedagogische antwoorden op een diverse leerlingenpopulatie, gaat inclusieve pedagogie uit van ‘het verbreden van wat reeds aanwezig is voor alle leerlingen’. Dit in tegenstelling tot het inzetten van strategieën die slechts passend zijn voor de gemiddelde leerling en andere strategiën voor leerlingen met specifieke noden (Black-Hawkins and Florian 2012, p. 575).

 • In deze video onderzoekt Tracy Edwards (doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Aberdeen) hoe leerkrachten inclusieve pedagogie kunnen inzetten in hun klas. Daarnaast gaat ze dieper in op de impact van subtiele veranderingen in ons denken over diversiteit.
 • Hoe kan jij uitbreiden wat normaal aanwezig is voor alle leerlingen in jouw klas?
 • Kan jij je een moment herinneren waarin jouw leerlingen jou verrast hebben? Een moment waarop jouw vooroordelen of stereotypen werden rond jouw leerlingen werden uitgedaagd?

BLACK-HAWKINS, K. and FLORIAN, L., 2012. Classroom teachers craft knowledge of their inclusive practice. Teachers and Teaching: Theory and Practice, vol. 18, no. 5, [Available from: DOI 10.1080/13540602.2012.709732].

Gerelateerd materieel:

Inclusive pedagogy gives a framework to recognise the ways in which teachers make school and learning accessible for all. It also helps us keep focus in taking the next (small) steps…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

De wetenschappelijke literatuur over inclusieve klaspraktijken geven ons een inkijk in wat een inclusieve leerkracht precies denkt en doet. In deze video bespreekt Tracy Edwards van de Leeds Beck…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast bespreken twee leerkrachten in opleiding van de Hogeschool Utrecht kansenongelijkheid. Ze vragen zich af hoe we leerlingen optimale kansen kunnen geven die aansluiten bij hun tale…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast deconstrueert prof. Manuela Sanches Ferreira het concept inclusie, ze gebruikt hiervoor voorbeelden uit haar werk als professor en onderzoeker. Prof. Manuela Sanches Ferreira is c…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

De leerkrachten in deze podcast werken in een reguliere school. De school heet Oskara Kalpaka Liepaja secondary school Nr.15. Een leerkracht geschiedenis, een sociaal pedagoog en een psycholoog d…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Ebanur zit in haar laatste jaar van de master Orthopedagogie aan de Universiteit Gent. Ze doet een zogenoemde inclusiestage, waarin ze kinderen met specifieke ondersteuningsnoden ondersteunt op e…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast bespreken twee Nederlandse studenten hun ideeën met betrekking tot de vraag: hoe ziet de ideale klas eruit? Ze bespreken deze ideale klas vanuit verschillende perspectieven en del…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Een student van de UGent ging in gesprek met de mama van Maren. Maren heeft specifieke onderwijsbehoeften en gaat naar een gewone school. De mama van Maren noemt de drie gouden sleutels die van h…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: