• Thema: Samenwerkend professioneel leren organiseren
 • Media:Antwoorden op veel gestelde vragen

Samenwerkend leren?

Samenwerkend leren impliceert een onderlinge afhankelijkheid tussen het succes van het individu en het succes van de groep, wat zowel persoonlijke voorbereiding als teamwerk vereist. Asynchroon werken, in combinatie met groepsinteractie en probleemoplossing, onderscheidt samenwerkend leren van andere interactieve onderwijsmethoden. Belangrijke regels zijn in dit geval: a) bekendheid met samenwerkend leren, b) relaties, c) voordelen, d) motivaties, en e) ontwerp en proces.

Lees meer: Falcione , S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch , L., & Pinder , C. (2019). Emergence of different perspectives of success in collaborative learning. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10 (2). https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2019.2.8227

Bekendheid met samenwerkend leren

Het beste uitgangspunt voor samenwerking tussen docenten is dezelfde of vergelijkbare opvattingen over aspecten van samenwerking. Wij geloven dat de samenwerking dan succesvoller is en dat de leerling beter in het leerproces past. Het is erg moeilijk om samen te werken met collega's die tegengestelde opvattingen hebben, d.w.z. die niet aan de behoeften van elk kind in het leerproces willen voldoen. Voor een succesvolle samenwerking met collega's moet je je gedachten, standpunten en behoeften op een begrijpelijke manier kunnen verwoorden.

Relaties

Het creëren van een positief microklimaat tussen collega's dat gericht is op samenwerking vereist wederzijds vertrouwen, geen angst om fouten te maken, en de wens om kennis en ervaring te delen. Men moet feedback op het werk kunnen geven en accepteren, opbouwende kritiek kunnen aanvaarden en professioneel kunnen discussiëren. Het is belangrijk een positieve relatie tussen leerkrachten te onderhouden, omdat leerlingen de relatie tussen leerkrachten zien, horen en voelen.

Motivaties

Wij geloven dat in termen van inclusief onderwijs de grootste nadruk moet worden gelegd op die behoeften die belangrijker zijn voor de ontwikkeling van het kind en succesvol leren. Om ervoor te zorgen dat kinderen leren volgens hun capaciteiten, behoeften en gedragskenmerken, is het noodzakelijk regelmatig samen te werken met leerkrachten van alle vakken, specialisten van het ondersteuningsteam. Elke opvoeder brengt zijn of haar persoonlijke gedachten en opvattingen naar voren.

Ontwerp en proces

Positieve uitwisseling van ideeën, voor elk kind worden prioriteiten gesteld. Er wordt nagegaan waar meer moet worden gedaan om de leerresultaten in het algemeen te verbeteren, en welke transversale vaardigheden individueel moeten worden aangepakt. Het is van groot belang dat iedereen zich aan dezelfde eisen houdt.

Voordelen

Samenwerking bevordert het ontstaan van nieuwe ideeën die ertoe leiden dat iedereen bij het leerproces wordt betrokken. Wederzijdse communicatie, het vermogen om te luisteren en samen te werken, de wens om te helpen, bevorderen een succesvollere integratie van de leerling in het onderwijsproces.

Spiegel: Hoe kun je je startpunt op vlak van samenwerkend leren evalueren?

In welke mate zal je professionele leergemeenschap (PLG) in staat zijn om volgens deze verklaringen te werken?

 • Onze PLG heeft gedeelde waarden en een gedeelde visie.
 • Onze PLG heeft een voortdurende focus op het leren van de leerlingen als belangrijkste doel.
 • We begrijpen onze collectieve verantwoordelijkheid.
 • Alle leden van de PLG nemen het op voor het leren van alle leerlingen.
 • PLG-leden zijn in staat om deel te nemen aan een reflectieve dialoog om de eigen onderwijspraktijk te bespreken.
 • Alle PLG-leden engageren zich voor goede onderwijspraktijken door samen te werken.
 • PLG-leden leren van elkaar en verbeteren de onderwijspraktijken.
 • Elk lid van de PLG levert een passende bijdrage aan het groepsproject.
 • Elk lid besteedt voldoende tijd aan de PLG.
 • Elk lid van de PLG is gemotiveerd om te helpen.