• Thema: Groeien richting een inclusieve pedagogie
 • Media:Antwoorden op veel gestelde vragen

Als je alle leerlingen goed onderwijs wil leren geven, is het cruciaal dat je jouw professionele ontwikkeling zo organiseert dat je een maximale kans hebt om een grote impact te hebben op inclusieve competenties.

Negen criteria voor effectieve professionele ontwikkeling

Onderzoek toont aan dat negen criteria voor effectieve professionele ontwikkeling belangrijk zijn in professioneel leren voor inclusie (Merchie et al, 2018; Wilssens & Boonen, 2019). Deze negen elementen hangen aan elkaar vast zoals de negen bollen van het Atomium, het beroemde monument in België.

A. Professionele ontwikkeling veronderstelt structureel dat…

 1. dit op de werkplek of in onderwijssettings gebeurt,
 2.  leerkrachten samenwerkend en collectief leren
 3. in een uitgebreid en intensief traject, gespreid over een voldoende lange periode, in minstens een twintigtal contacturen, met voortdurende, blijvende ondersteuning tijdens het traject.
 4. er vormen van actief leren gebeuren in minstens twee cycli van actie-onderzoek, waarin leerkrachten cocreatief leren eerder dan louter kennis te consumeren;
 5. er één of twee coaches of begeleiders zijn die zowel inhoudelijke knowhow ontwikkelen als competenties in het geven en ontvangen van constructieve feedback en andere coachingsvaardigheden.

B. Professionele ontwikkeling werkt inhoudelijk het best als...

 1. het vertrekpunt de eigen noden en vragen van de leerkrachten zijn, waarbij leerkrachten zelf eigenaar blijven van wat en hoe ze leren;
 2. inhoudelijke inzichten op basis van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen gekoppeld worden aan die eigen noden en vragen;
 3. er voldoende oog is voor de concrete vertaalslag van de aangereikte inzichten naar de dagelijkse onderwijspraktijk.
 4. de inhouden samenhangen met de eigen doelen van de leerkracht, het schoolbeleid en het bredere onderwijsbeleid.

Spiegel: Jouw professionele ontwikkeling in de spiegel

 • Goal: Wat is je doel? Wat wil je precies bereiken?
 • Reality: Hoe ziet de realiteit eruit in de context van jouw klas of school? Wat is de precieze situatie in je praktijk?  Waar loop je tegenaan? Wat wil je niet meer?
 • Resources: Welke hulpbronnen of krachtbronnen zou je kunnen aanspreken?  Wie zou jou kunnen helpen (leerlingen, ouders, collega’s, een kritische vriend,…)? Wat zou jou kunnen helpen (steun, kennis, informatie, een observatie, samen nadenken,…)?
 • Options: Wat zou je kunnen doen? Welke oplossingen of mogelijkheden zie je zoal?
 • Will: Welke (eerste) stap(pen) ga je zetten? Wat ga je effectief doen? Wanneer? Waar? Met wie? Hoe?

Ontwikkel dit plan om je inclusieve competenties te versterken door doelgericht professioneel te leren.