• Theme: Politika un prakse
  • Media:Images - Text

Uz ko jūs koncentrējaties, lai stiprinātu savu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā?

Mūsu pašrefleksijas rīks palīdzēs jums padomāt par savu praksi un uzlabot savas kompetences. 

To use this self-reflective tool, go to the professional learning activity 'On track for an inclusive profile'.

 

Self-reflective tool [Pdf-download in English]
Self-reflective tool [Pdf-download in Dutch]

Related Materials:

Kā Eiropas valstis cenšas īstenot iekļaujošo izglītību? Kāds izglītības atbalsts tiek sniegts, kam, kā un kur? ProuD projekta ietvaros tika izstrādāta iekļaujošās izglītības politikas analīze piec…

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media:

Kā Eiropas valstis atbalsta skolotāju profesionālo izglītību iekļaušanas jomā? ProuD projekta ietvaros tika analizēta piecās partnervalstīs pieņemtā politika attiecībā uz skolotāju profesionālo iz…

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media:

Uz ko jūs koncentrējaties, lai uzlabotu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā, lai mācītu visus skolēnus? Kā jūs lūdzat vietējos partnerus un politikas veidotājus atbalstīt šo …

  • Thema Thema:
  • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
  • Media Media: