• Thema: Losse leeractiviteit
 • Media:Document

Deze leeractiviteit is bedoeld om je sociale netwerk in kaart te brengen en helpt je bij het bouwen van een krachtig netwerk. Samenwerking en het hebben van een krachtig netwerk zijn belangrijk wanneer je aan alle leerlingen wilt kunnen lesgeven. Wanneer je een krachtig netwerk aan het bouwen bent, is het belangrijk om bedachtzaam en doelgericht te werk te gaan: met wie en op welke manier wil je samenwerken? Is er genoeg diversiteit in je netwerk? Wat heb je nodig als leerkracht (bijv. een luisterend oor, nieuwe onderwijsmaterialen etc.) en kun je dit vinden in je netwerk? Door te reflecteren op deze vragen en vervolgens de samenwerking doelgericht vorm te geven, kun je een krachtig netwerk bouwen.

Omschrijving

Duur: 20-30 minuten

Het verkennen van je sociale netwerk richt zich op drie vragen:

 • Wie vraag ik meestal om ondersteuning om aan alle leerlingen les te kunnen geven OF om de leeromgeving krachtig en toegankelijk te maken voor alle leerlingen?
 • Welke soorten interprofessionele samenwerking hebben we?
 • Hoe kan ik deze samenwerking gebruiken om mijn doel te bereiken?

Stappen

1. Iedereen visualiseert diens sociale netwerk voor zichzelf.

Noteer op post-its de namen van mensen die je meestal om steun vraagt om alle leerlingen te onderwijzen. Dit kunnen collega’s binnen de school zijn, leerlingen en families, maar ook partners buiten de school (van je lokale gemeenschap, jeugdzorg, gezondheidsorganisaties...)

Plak de post-its rondom een post-it met jouw naam erop. Je kunt de namen ook bevestigen op kleine poppetjes, blokken, suikerklontjes of andere voorwerpen die de mensen vertegenwoordigen. De mensen die je het meest om ondersteuning vraagt, worden meer richting het midden geplaatst. Degenen die je het minst vaak om ondersteuning vraagt, plaats je meer naar de buitenkant. 

Reflecteer individueel of wissel uit in twee- of drietallen met behulp van de onderstaande richtinggevende vragen:

 • Wat valt je op? Heb je veel of weinig mensen in je netwerk? Hoe divers zijn deze mensen? Staan ze je bijzonder na of tamelijk op afstand?
 • Wat heb je als leerkracht nodig om inclusieve praktijken te realiseren? Is dit bijvoorbeeld emotionele ondersteuning, informatie, didactisch materiaal of juist een paar extra handen in de klas? Kun je effectief vinden wat je nodig hebt in je netwerk? Wie zou je om dit type ondersteuning kunnen vragen? Hoe zou je dit aanpakken?
 • Welke samenwerking heeft je volgens jou effectief geholpen bij het realiseren van inclusieve praktijken? Waarom had juist deze samenwerking dit effect? Wat kun je hiervan leren met betrekking tot andere collaboratieve praktijken?
 • Hoe ziet je ideale netwerk eruit? Wat wil je graag anders zien? Wat heb je nodig om dit te laten gebeuren?

Sociaal kapitaal

Het idee van een krachtig netwerk is verbonden met het ‘sociaal kapitaalperspectief’.

Sociaal kapitaal verwijst naar de sociale relaties die iemand heeft en de hulpbronnen (informatie, materiaal, etc.) en voordelen die deze relaties kunnen brengen.

Om je sociale kapitaal te verkennen en te gebruiken, helpt het als je je eigen netwerk en het potentieel ervan begrijpt, om de kansen en sterke punten die het biedt in termen van diversiteit, verbinding maken met anderen en het lesgeven aan alle leerlingen te waarderen en te gebruiken. ‘Netwerkdenken’ is echter nog steeds tamelijk nieuw in het onderwijs.

Een belangrijke stap is je bewust te worden hoe je jouw sociale netwerk gebruikt als een manier om om te gaan met diversiteit in de klas en wat de sterke en zwakke punten van je netwerk zijn. Hoe doe je dit nu en hoe zou je dit willen doen? Denk niet alleen aan het aantal mensen waarmee je samenwerkt, maar ook aan de kwaliteit van de samenwerking en de diversiteit in je netwerk. Samenwerken met meer mensen is tenslotte niet altijd beter. Diversiteit kan gaan over verschillen in leeftijd, ervaring, visie en functie van de mensen in je netwerk, maar ook over verschillen in de vorm van ondersteuning die je aan deze mensen vraagt. Een divers netwerk is belangrijk voor het bedenken van nieuwe ideeën. Om complexere kwesties aan te pakken blijkt het waardevol om met partners om de tafel te gaan zitten met wie je vaak samenwerkt of met wie je lang hebt samengewerkt. Tenslotte kennen ze jou, de leerlingen en de situatie. Partners met wie je doorgaans niet (vaak) samenwerkt of die je (nog) niet goed kent, kunnen op hun beurt een frisse kijk of een nieuw idee bieden. Het reflecteren op eerdere netwerkkenmerken kan je helpen bij het ontdekken van de sterke en zwakke punten van je netwerk. Onthoud ook altijd dat het in kaart brengen van je sociale netwerk een momentopname is. Je netwerk kan er na verloop van tijd heel anders uitzien.

Gerelateerd materieel:

Dit professionaliseringspakket/module 1 zal je helpen om verschillende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen, Je leert wa…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit professionele ontwikkelingspakket module 2 zal je helpen om de volgende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen. Je lee…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Om deelnemers aan te moedigen om in een team te werken en om ideeën te promoten die elk kind kan leren en dat elke leerling zijn/haar sterke punten heeft.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit wordt gebruikt als ijsbreker. Deelnemers verkennen een aantal kernideeën van een inclusieve pedagogie.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit vignet beschrijft een leerling wiens school aangeeft dat het een grote uitdaging is om deze leerling passend onderwijs te geven. Aan de hand van 10 vragen wordt deze leerling geportretteerd. Dit …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Doel: Ontdek hoe Inclusief jij (en jouw school) nu al zijn en raak geïnspireerd om de volgende stap te zetten richting toegankelijk lesgeven voor alle leerlingen. Tijdsinvestering: 2 uur Betrok…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze leeractiviteit vergelijk je gezichtspunten en meningen over inclusief onderwijs en verken je welke betekenis dit heeft voor onderwijsontwikkeling.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Met deze leeractiviteit kun je de hulpbronnen verkennen die jij en je team kunnen gebruiken om les te geven aan alle leerlingen.   

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen: Nadenken over het belang dat jij en je team toekennen aan verschillende waarden en competenties die nodig zijn voor inclusieve leeromgevingen. Prioriteiten …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen nadenken over hoe inclusief je schoolbeleid is, en plannen hoe je kan pleiten voor acties om het te verbeteren.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit helpt je om het proces te schetsen voor het uitvoeren van een leerstudie, de rol van de onderzoeker, de veiligheid van de deelnemer/het recht om zich terug te trekken en de methoden v…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Het doel van deze oefening is het kritisch beschouwen van samenwerkingsrelaties met professionals binnen de school en, waar nodig of mogelijk, deze samenwerking naar een hoger professioneel niveau te…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: