• Thema: Losse leeractiviteit
 • Media:Document

Het doel van deze oefening is het kritisch beschouwen van samenwerkingsrelaties met professionals binnen de school en, waar nodig of mogelijk, deze samenwerking naar een hoger professioneel niveau te tillen.

Hoe kenmerkt de samenwerkingsrelatie met jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg zichzelf? 1.Coöperatief? 2.Coördinatie? 3.Collaboratie?

(Informatie over deze drie niveaus in de samenvatting)

Uitwisseling: wat zou je kunnen doen om mogelijk te groeien van 1 naar 2, van 1 naar 3 of van 2 naar 3?

Samenvatting

Uitleg drie niveaus van interprofessionele samenwerking

Voor inclusief onderwijs is samenwerking nodig. Niet alleen met professionals binnen je eigen school, maar ook met professionals van buiten je eigen organisatie.

Gerdes en de Bruïne (2018) wijzen erop dat coöperatie tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugddiensten zich niet altijd van nature stabiliseert. Manieren van werken, taken, rollen en functies, afzonderlijke geldstromen, management, houdingen en visie kunnen het constructief samenwerken in de weg zitten. Gerdes beschrijft drie niveaus van samenwerken.

Coöperatief heeft betrekking op een losse samenwerkingsrelatie en de uitwisseling van informatie. Het contact is laag en weinig intensief. Mensen blijven bij elkaar uit de buurt en leren amper van en met elkaar.

Coördinatie heeft betrekking op structurele, multidisciplinaire samenwerking. De uitwisseling van informatie wordt gecoördineerd en er is een duurzame connectie tussen school, jeugdzorg en ouders. De ondersteuningsprocessen sluiten op elkaar aan, mensen zijn zich bewust van elkaars doelen en plannen. Op dit samenwerkingsniveau wordt er meer van elkaar geleerd en mensen betreden af en toe elkaars professionele domein, en denken mee met elkaar.

Op het niveau van samenwerking, dat we collaboratie noemen, zijn er krachtige samenwerkingsrelaties, waar werkmethoden en kennis over en weer aan elkaar worden gekoppeld. Er is expansief leren van en met elkaar.

Benaderingen worden integraal ontworpen en geïmplementeerd, en mensen werken professioneel met elkaar samen. Doelen worden gezamenlijk gesteld en mensen zoeken gezamenlijk naar mogelijke oplossingen voor complexe problemen. De zorg, ontwikkeling en het welzijn van de leerling staan voorop (Gerdes & De Bruïne, 2018).

Gerelateerd materieel:

Dit professionaliseringspakket/module 1 zal je helpen om verschillende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen, Je leert wa…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit professionele ontwikkelingspakket module 2 zal je helpen om de volgende leerdoelen te bereiken: Je leert wat een inclusieve pedagogie is en hoe het je praktijk ten goede kan komen. Je lee…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Om deelnemers aan te moedigen om in een team te werken en om ideeën te promoten die elk kind kan leren en dat elke leerling zijn/haar sterke punten heeft.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit wordt gebruikt als ijsbreker. Deelnemers verkennen een aantal kernideeën van een inclusieve pedagogie.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Dit vignet beschrijft een leerling wiens school aangeeft dat het een grote uitdaging is om deze leerling passend onderwijs te geven. Aan de hand van 10 vragen wordt deze leerling geportretteerd. Dit …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Doel: Ontdek hoe Inclusief jij (en jouw school) nu al zijn en raak geïnspireerd om de volgende stap te zetten richting toegankelijk lesgeven voor alle leerlingen. Tijdsinvestering: 2 uur Betrok…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze leeractiviteit vergelijk je gezichtspunten en meningen over inclusief onderwijs en verken je welke betekenis dit heeft voor onderwijsontwikkeling.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Met deze leeractiviteit kun je de hulpbronnen verkennen die jij en je team kunnen gebruiken om les te geven aan alle leerlingen.   

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit is bedoeld om je sociale netwerk in kaart te brengen en helpt je bij het bouwen van een krachtig netwerk. Samenwerking en het hebben van een krachtig netwerk zijn belangrijk wanne…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen: Nadenken over het belang dat jij en je team toekennen aan verschillende waarden en competenties die nodig zijn voor inclusieve leeromgevingen. Prioriteiten …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze leeractiviteit zal je helpen nadenken over hoe inclusief je schoolbeleid is, en plannen hoe je kan pleiten voor acties om het te verbeteren.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Deze activiteit helpt je om het proces te schetsen voor het uitvoeren van een leerstudie, de rol van de onderzoeker, de veiligheid van de deelnemer/het recht om zich terug te trekken en de methoden v…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: